CYBER SCHOOL

חטיבת ההדרכה

חברת סייבר סקול מהווה את זרוע ההדרכה של קבוצת HIGHDELE ומשולבת בכל אחת ממגוון פעילויותיה.

סייבר סקול, מכללה בינלאומית למקצועות הסייבר, מובילה את חזית חינוך הסייבר בישראל.

המכללה פועלת לחינוך טכנולוגי במגוון מסלולים החל מחינוך אקדמאי במוסדות המובילים בארץ ובעולם, קורסי הסבה

מקצועית לבוגרים עד להסמכות המתקדמות ביותר וכן, סדנאות מקצועיות לחברות וארגונים בארץ ובעולם תוך שימור

על קשר הדוק עם עולם הסייבר המתפתח בשוק האזרחי והביטחוני.

בנוסף, החברה מפעילה מדי שנה מאות קורסי הדרכה בתוך מוסדות החינוך בישראל מכיתות א'- י"ב ועוזרת לבני

ובנות נוער להתקבל ולקיים שירות צבאי משמעותי ביחידות מובחרות.

כל מסלולי הלימוד והתכנים נבנו באופן ייחודי ע"י צוות המחקר והפיתוח שלנו המורכב מאנשי מקצוע מובילים

בתעשייה למטרת הגשת התלמידים למבחני הסמכות בינלאומיות. התכנים מתעדכנים באופן שוטף ובהתאמה

לאתגרים ההולכים וגדלים בתחום.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו