CISO as a Service

האתגר

כיום, כל חברה או ארגון חשופים להתקפות סייבר העלולות לגרום לפגיעות עסקיות משמעותיות. איומי אבטחת המידע והסייבר אינם מיוחסים לארגונים גדולים בלבד ולעיתים הפגיעה אף חמורה יותר בעסקים קטנים ובינוניים ועלולה לגרום לסגירתם. 

על אף הצורך הקריטי, במקרים רבים לארגונים קטנים ובינוניים אין אפשרות להעסיק אחראי אבטחת מידע מקצועי ובעל ניסיון במשרה מלאה ומכאן הפגיעות הגדולה אשר הופכת את העסקים הקטנים ל"טרף קל" עבור תוקפי סייבר.

הפתרון

מנהל אבטחת מידע במיקור החוץ.

ראשית נבדוק וננתח את צרכי החברה ונגבש יחדיו תכנית פעולה מותאמת למידותיכם. על בסיס תכנית הפעולה נתאים עבורכם אחד ממומחי אבטחת המידע שלנו – יועץ סייבר.

היועץ יוצב בארגונכם ויספק שירות הנבנה באופן מדויק לצרכים שלכם.

היקף המשרה בה הוא יפעל הינו גמיש ונתון לשינויים על בסיס קבוע לפי שיקולכם- משרה מלאה/ חלקית/ בנק שעות וכדומה.

אופי ההתקשרות מול היועץ הינו כשירות מיקור חוץ לכל דבר ועניין ולא כעובד ישיר של החברה (ללא יחסי עובד-מעביד) 

בשורה התחתונה

הצבת מנהל אבטחת מידע מנוסה של חברת HIGHDELE כשברשותו גישה לכל המשאבים של החברה על מנת להשיג את מטרות הלקוח. 

במסגרת פעילותו היועץ יעסוק בין השאר בנושאים הבאים:

  • הקמה, שדרוג ותחזוקה של תשתית אבטחת המידע

  • בדיקת סיכונים ופערי אבטחת מידע וסייבר

  • גיבוש תכנית פעולה

  • טיפול ברגולציה- טיפול בתקינות מחוייבות בארגון בתחום אבטחת המידע

  • מודעות ארגונית- הדרכות ונהלים לעובדי הארגון 

  • סקרי סיכוני אבטחת מידע

  • ניהול סיכונים

  • טיפול בהטמעת מערכות IT

  • טיפול באירועים חריגים

שירותים נוספים

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו