מבדקי חדירה והערכת סיכונים

האתגר

במרבית אתרי האינטרנט ומערכות המחשוב כיום, קיימת פרצת אבטחה כלשהי. 

באחוז גדול מהמקרים ובעיקר כשמדובר על חברות וארגונים המהווים מטרה לתוקפי סייבר, הפרצה הזו עלולה
להתגלות דווקא מצד התוקף והנזק עלול להיות בלתי הפיך.

הפתרון

ביצוע מבדקי חדירה והערכת סיכונים תוך מטרה לנתח את המצב הקיים במערכות המחשוב של הארגון.

בזמן מבדקי החדירה אנחנו מדמים תרחישי תקיפה מציאותיים כדי לגלות פרצות אבטחה ומעריכים את הנזק אשר עלול היה להיגרם במקרה של תקיפה אמיתית. 

בשורה התחתונה

מטרת המבדקים הינה לגבש תכנית פעולה לטיפול בסיכונים שאותרו. 

התכנית כוללת דו"ח מפורט של הבדיקות שנערכו, פירוט הסיכונים אותם גילינו ומידת חומרתם. בשורה התחתונה
תתקבל תכנית המלצות, הצעות ייעול ומתן פתרונות ממוקדים לסיכונים המחייבים התייחסות.

שירותים נוספים

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו